Hans Simonsen (1795-1881)

Med denne fortellingen er det ment å gi noen glimt fra historien om stashuset på Kvisler, og om han som bygde det og regjerte der. Christiania-karen som for snart to hundre år siden slo seg til og slo seg opp med både gård og store verdier i Hof og Åsnes- og vel også markerte seg litt bredere i Solør. 

Det knytter seg atskillig mystikk til Hans Simonsen, myter også, ikke alle like positive. Omdømmet var nok litt varierende, som det kunne være med storkarer med trang til større albuerom enn folk flest. 

Han kom fort i gang med forretningene etter ankomsten til bygden i 1829. I tillegg til landhandelen fikk han lisens til å drive brennevinshandel. Men selv var han nok forsiktig med å nyte innholdet av buteljene. Han kom også raskt inn i styre og stell i Hof. For da Formannskapsloven, en meget viktig lov for forvaltningen av landet, kom på plass i 1837, ble han den første som ble valgt til varaordfører. Da var allerede stasbygningen på plass, et tydelig resultat av hans handlekraft, liv og virke.